E-mail us: admin@dtandoor.com
Call Us: 03-7880 2020
follow us:
D' Tandoor Indian Restaurant
South Perth, Australia
Tel : 08-9367 7733
Khyber Pass Restaurant
Auckland, New Zealand
Tel : 09-815 3466
Himalayas Restaurant
1/205, Great North Road, Five Dock,
NSW, Sydney, Australia
Tel: 02-9712 2726
D' Tandoor Restaurant
(Malaysia Kitchen)
Dammam Cornish, Near to King Abdullah Cultural Center
Tel: +966 59 643 5531
Biryani Ngam - Peranan Kami
  • Mengenal pasti LOKASI perniagaan yang STRATEGIK
  • Menyediakan LATIHAN BERSEPADU di dalam aspek teknikal dan pengurusan kepada Francaisi.
  • Menyediakan KHIDMAT JURURUNDING kepada permasalahan yang timbul semasa operasi
  • PEMANTAUAN terhadap pengurusan dan prestasi jualan bulanan Francaisi
  • Menyedia dan Melaksanakan Pelan Pemasaran
  • Menyedia dan Melaksanakan Pelan Pemasaran
  • Menyedia PROMOSI dan PENGIKLANAN yang berkesan
  • Menyediakan bekalan Perkakasan yang lengkap secara berterusan
  • Mewujudkan konsep perniagaan sentiasa berdaya saing
Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!
design by: